Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na podstawie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie RESPECT Index Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp ……… 5

Rozdział 1
Społeczna odpowiedzialność biznesu – aspekty teoretyczne

1.1 Historia społecznej odpowiedzialności biznesu ……… 7
1.1.1 CSR w Polsce ……… 12
1.2 Definiowanie i istota CSR ……… 14
1.3 Społeczna odpowiedzialność biznesu argumenty za i przeciw ……… 19


Rozdział 2
Istota i działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz opis indeksu RESPECT Index

2.1 Krótki rys historyczny Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce ……… 25
2.2 Działalność Giełdy Papierów Wartościowych ……… 28
2.3 Metodologia oceny spółek, istota oraz działalność indeksu RESPECT Index ……… 35


Rozdział 3
Analiza działań spółek w zakresie CSR na podstawie niefinansowych raportów

3.1 Opis oraz charakterystyka działań mBank S.A. ……… 45
3.2 Założenia i realizacja strategii CSR mBank S.A. ……… 50
3.3 Opis oraz charakterystyka działań Grupy JSW S.A. ……… 56
3.4 Założenia i realizacja strategii CSR Grupy JSW S.A. ……… 58


Zakończenie ……… 65
Spis wykorzystanych źródeł ……… 67
Spis źródeł i stron internetowych……… 68
Spis tabel i wykresów ……… 70
Spis schematów ……… 70

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie