Spoleczna swiadomosc Polaków po przystapieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Wstęp


Rozdzial I.
Geneza, struktura i cele unii europejskiej

1.1. Narodziny Unii Europejskiej……….7
1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 15
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 21
1.3.1. Przeslanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej………. 21
1.3.2. Wazniejsze instytucje systemu………. 22
1.3.2.1. Rada Europejska………. 23
1.3.2.2. Rada Unii Europejskiej………. 23
1.3.2.3. Parlament Europejski………. 25
1.3.2.4. Komisja Europejska………. 26
1.3.2.5. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci………. 27
1.3.2.6. Trybunal Obrachunkowy………. 28
1.4. Tozsamosc europejska………. 29


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE.

2.1. Cele i metody porozumienia Polski z UE………. 35
2.2. Etapy integracji z UE………. 37
2.2.1. Etap przedakcesyjny………. 38
2.2.2. Faza implementacji Ukladu Europejskiego………. 40
2.2.3. Etap prawidlowej procedury akcesyjnej………. 42
2.3. Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej………. 46
2.4. Taktyka integracyjna Polski………. 51


Rozdzial III.
Charakterystyka terenu badan, organizacja oraz ich przebieg

3.1. Charakterystyka powiatu skierniewickiego………. 55
3.1.1. Rys historyczny powiatu………. 56
3.1.2. Zycie społeczne i gospodarcze regionu………. 59
3.1.3. Zycie kulturalne powiatu………. 62
3.1.4. Walory turystyczne powiatu skierniewickiego………. 64
3.2. Prezentacja badanej populacji………. 64
3.3. Przebieg i organizacja badan………. 68


Rozdzial IV.
Spoleczna swiadomosc polaków po wstapieniu Polski do UE

4.1. Tozsamosc europejska a tozsamosc narodowa………. 70
4.2. Poziom wiedzy badanych o Unii Europejskiej………. 75
4.3. Konsekwencje wstapienia Polski do UE w ocenie respondentów ……….81


Zakończenie………. 92
Bibliografia………. 96
Spis wykresów………. 99
Zalaczniki ………. 100

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>