Społeczne aspekty w kulturach organizacyjnych a oczekiwania pracowników na przykładzie studium przypadków przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział I

Teoretyczne podstawy organizacji

1.1. Istota organizacji ……….6
1.1.1. Ujęcie czynnościowe………. 6
1.1.2. Ujęcie atrybutowe………. 7
1.1.3. Ujęcie rzeczowe………. 8
1.2. Otoczenie organizacji………. 9
1.2.1. Otoczenie zewnętrzne………. 10
1.2.2. Otoczenie wewnętrzne………. 11
1.3. Cechy organizacji ……….12
1.4. Cele organizacji ……….12
1.5. Kultura organizacyjna ……….13
1.5.1. Istota kultury organizacyjnej……….14
1.5.3. Typologia kultur wg Cameron’a i Quuin’a, wg Harrison’a i Handy’ego , według Hofstede, wg T. Deal’a i A.A. Kenned’ego………. 16
1.5.4. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną ……….20
1.5.5. Funkcjonowanie kultury organizacyjnej………. 22


Rozdział II
Społeczne aspekty kultur organizacyjnych

2.1. Praca jako element życia człowieka ……….25
2.2. Zarządzanie motywacją pracowników w organizacji………. 30
2.3. Kierowanie i rola kierownika w kształtowaniu relacji w organizacji……….35
2.4. Kultura organizacji jako narzędzie przeciwdziałania patologią w pracy ……….40


Rozdział III
Studium przypadku

3.1. UPS Polska sp. z o.o. ……….46
3.2. Orange Polska ……….51
3.3. Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral ……….55
3.4. Poczta Polska ……….58


Zakończenie ……….63
Bibliografia………. 66
Spis tabel i rysunków………. 70

Oceń