Społeczne kompetencje studentów pedagogiki do pracy w wolontariacie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp ………4

Rozdział I
Wolontariat formą aktywności w zdobywaniu doświadczenia pedagogicznego

1.1. Pojęcie i definicje wolontariatu ………7
1.2. Cele i zadania wolontariatu………11
1.3. Organizacje wolontarialne i ich specyfika pracy ………18

Rozdział II
Wolontariat wartością osobistą i społeczną

2.1. Motywacja wolontariuszy do działań na rzecz innych………23
2.2. Wizerunek społecznika………27
2.3. Aktywność społeczna studentów i jej źródła………31
2.4. Wolontariat studencki formą przygotowania do wejścia na rynek pracy………35

Rozdział III
Młodzież akademicka studiująca na kierunku pedagogicznym

3.1. Rozwój społeczno-fizyczny młodzieży akademickiej………39
3.2. Motywacje i zainteresowania młodego pokolenia w sytuacji zmiany społecznej…………41
3.3. Rola supervisor’a i mistrza w prowadzeniu projektów edukacyjnych w aspekcie wolontarialnym………43

Rozdział IV
Metodologia badań własnych

4.1.Przedmiot i cel badań………50
4.2. Problemy badawcze………52
4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze………62
4.4.Charakterystyka terenu badań i badanej populacji………67
4.5.Organizacja, przebieg i teren badań………68

Rozdział V
Analiza badań własnych w aspekcie społecznych kompetencji studentów pedagogiki do pracy w wolontariacie

5.1. Charakterystyka grupy badawczej………70
5.2. Ocena aktywności społecznej studentów i jej źródeł………74
5.3. Motywy podejmowania aktywności społecznej………81
5.4. Obszary aktywności społecznej………84
5.5. Cechy społecznika w opinii studentów pedagogiki………90

Zakończenie pracy………98
Bibliografia………105
Spis tabel, wykresów, rysunków i zestawień………111
Aneks………

Oceń