Społeczne konteksty pracy animatora czasu wolnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Zagadnienia teoretyczne dotyczące czasu wolnego

1.1. Pojęcie czasu wolnego………. 5
1.2. Sposoby spędzania czasu wolnego ……….12
1.3. Funkcje czasu wolnego………. 20


Rozdział II
Specyfika pracy animatora czasu wolnego

2.1. Pojecie animatora i jego rodzaje………. 29
2.2. Funkcje animatora czasu wolnego………. 40
2.3 Socjologia pracy animatora ……….48


Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Badania jakościowe w socjologii………. 54
3.2. Przedmiot i cel badań………. 57
3.3. Problemy badawcze………. 59
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 63
3.5. Organizacja i przebieg badań………. 70


Rozdział 4
Analiza i wnioski z wyników badań

4.1. Analiza danych uzyskanych w wywiadach………. 74
4.2. Wnioski z badań ……….84


Spis tabel, wykresów i rysunków………. 88
Bibliografia………. 89

Oceń