Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej


Wstęp

Rozdzial I.
Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie
1.2. Klasyfikacja spólek
1.2.1. Spólki cywilne i handlowe
1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane
1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego
1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne
1.2.5. Spólki jednoosobowe
1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami

Rozdzial II.
Spólka komandytowa jako rodzaj spółki osobowej

2.1. Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych
2.2. Geneza spółki komandytowej
2.3. Charakter prawny spółki komandytowej

Rozdzial III.
Procedura zalozycielska spółki komandytowej

3.1. Sposoby tworzenia spółki komandytowej
3.2. Umowa spółki komandytowej
3.2.1. Wspólnicy spólki
3.2.2. Suma komandytowa
3.2.3. Prawa i obowiazki komplementariuszy i komandytariuszy w zakresię prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnatrz
3.2.4. Firma
3.2.5. Oznaczenie przedmiotu przedsiębiorstwa
3.2.6. Siedziba spólki
3.2.7 Czas trwania spólki
3.2.8. Wniesienie wkladów
3.2.9. Podzial zysków i strat
3.3. Inne czynnosci zwiazane z podejmowaniem działalności w formie spółki komandytowej
3.4. Spólka komandytowa w stadium organizacji

Rozdzial IV.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej

4.1. Prowadzenie spraw spólki
4.2. Reprezentowanie spółki komandytowej

Rozdzial V.
Odpowiedzialnosc wspólników spółki komandytowej

5.1. Uwagi wprowadzajace
5.2. Odpowiedzialnosc komplementariusza wobec osób trzecich za zobowiazania spólki
5.3. Odpowiedzialnosc komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiazania spólki

Rozdzial VI.
Rozwiazanie i likwidacja spółki komandytowej

6.1. Uwagi wprowadzajace
6.2. Rozwiazanie spólki
6.3. Likwidacja spółki komandytowej

Bibliografia
Zalaczniki

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>