Sponsoring, jako narzędzie budowania wizerunku banku na wybranych przykładach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Wizerunek banku a jego tożsamość

1. Pojęcie wizerunku w literaturze przedmiotu………. 6
2. Zakres działań budowy wizerunku i jego adresaci ……….10
3. Czynniki wpływające na image przedsiębiorstwa związane z odbiorcami wizerunku………. 15
4. Koncepcja 7P w budowaniu wizerunku banku ……….17

Rozdział II
Sponsoring jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

1. Istota, cechy, rodzaje i funkcje sponsoringu ……….24
2. Wady i zalety wykorzystywania sponsoringu w promocji przedsiębiorstwa ……….30
3. Metody kształtowania wizerunku za pomocą sponsoringu ……….32
4. Sponsoring sportu, kultury i inne obszary sponsorowania ……….36

Rozdział III
Kampanie sponsoringowe banków

1. Metody i techniki wykorzystywane przez banki w celu budowania ich wizerunku na wybranych przykładach………. 49
2. Zastosowanie sponsoringu w wybranych bankach ……….52
3. Analiza i wnioski z działań sponsoringowych analizowanych banków ……….59

Podsumowanie ……….68
Bibliografia ……….70
Wykaz tabel, wykresów i rysunków………. 75
Wykres fotografii ……….76

Oceń