Sponsoring jako nowoczesna forma prostytucji studentek.

 


Wstęp.

Rozdzial I
Sponsoring jako kategoria patologii społecznej

1. Eksplikacja podstawowych terminów
2. Prostytucja a zjawisko sponsoringu
3. Przyczyny uprawiania sponsoringu przez studentki w świetle literatury przedmiotu
4. Obraz mezczyzny w roli sponsora
5. Konsekwencje uprawiania sponsoringu


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan
2. Problemy badawcze
3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4. Metody badan oraz techniki i narzedzia badawcze
5. Charakterystyka próby badawczej


Rozdzial III
Sponsoring jako nowoczesna forma prostytucji w świetle badan wlasnych

1. Przyczyny uprawiania sponsoringu przez studentki
2. Sytuacja rodzinna studentek uprawiajacych sponsoring
3. Swiadomosc studentek odnosnie konsekwencji uprawiania prostytucji
4. Opinie studentek na temat zjawiska sponsoringu


Zakończenie.
Bibliografia.
Netografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Aneks.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>