Sposób wyrażania emocji poprzez rysunek dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I
Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

1.1 Rozwój fizyczny ………..6
1.2. Rozwój poznawczy ………..11
1.3. Rozwój osobowościowy ………..15
1.4 Rozwój społeczny ………..17
1.5 Rozwój emocjonalny ………..18

Rozdział II
Rysunek w życiu dziecka przedszkolnego

2.1 Rysunek jako forma komunikacji dziecka ………..21
2.2 Znaczenie rysunku dziecka w diagnostyce i psychoterapii ………..25
2.3 Sposoby interpretacji rysunku dziecka……….. 27

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 33
3.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze……….. 35
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 38
3.4. Organizacja terenu badań ………..40

Rozdział IV
Emocje w rysunkach dzieci – analiza i wyniki badań

4.1. Emocje pozytywne ………..42
4.2. Emocje negatywne ………..49
4.3. Podsumowanie wyników badań ………..55

Zakończenie……….. 57
Spis wykorzystanych źródeł……….. 59
Spis rysunków ………..62

Oceń