Sposoby ograniczania i eliminowania problemów wychowawczych u wychowanków Domu Dziecka XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Wychowanie. Problemy wychowawcze – analiza teoretyczna

1.1 Wychowanie. Warunki skutecznego wychowania………… 5
1.2 Rodzaje problemów wychowawczych i ich przejawy………… 14
1.3 Przyczyny problemów wychowawczych …………16
1.4 Sposoby ograniczania i eliminowania problemów wychowawczych………… 20
1.5 Problematyka badawcza w dotychczasowych wynikach badan………… 22


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan………… 24
2.2 Problemy badawcze …………25
2.3 Hipotezy badawcze …………26
2.4 Zmienne i wskazniki………… 26
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze …………28
2.6 Miejsce i termin badan …………29
2.7 Opis grupy osób badanych………… 30


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1 Przejawy problemów wychowawczych zwiazanych z unikaniem obowiazku szkolnego………… 32
3.1.1 Wagary …………32
3.1.2 Nieprzygotowania do lekcji…………35
3.1.3 Naruszanie dyscypliny szkolnej………… 36
3.1.4 Niesystematycznosc przygotowan do lekcji …………38
3.1.5 Niskie efekty osiagniec szkolnych z niektórych przedmiotów …………39
3.2 Zaburzone relacje kolezenskie i na terenie Domu Dziecka …………41
3.2.1 Bójki………… 42
3.2.2 Intrygi, plotki………… 43
3.2.3 Dokuczanie, zlosliwosc………… 45
3.3 Nieprzestrzeganie norm spolecznych………… 46
3.3.1 Wandalizm…………47
3.3.2 Kradzieze………… 48
3.3.3 Klamstwa …………50
3.3.4 Uchylanie się od obowiazków …………51
3.3.5 Brak szacunku dla innych …………52
3.4 Nieprzestrzeganie regulaminu …………54
3.4.1 Unikanie dyzurów …………54
3.4.2 Nieprzestrzeganie punktualnosci przychodzenia do placówki………… 56
3.4.3 Niszczenie mienia placówki …………57
3.4.4 Nieprzestrzeganie ciszy nocnej………… 58
3.4.5 Ucieczki z Domu Dziecka………… 59


Zakończenie………… 62
Bibliografia………… 63
Spis tabel………… 66
Aneks………… 68


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)