Sposoby radzenia sobie ze stresem rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Stres jako zjawisko w życiu człowieka

1.1. Istota i pojęcie stresu………. 4
1.2. Przyczyny i skutki stresu………. 9
1.3. Sytuacje stresowe ……….15
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem ……….17


Rozdział II
Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Rozwój dziecka w wieku 3-6 lat ……….19
2.2. Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym ……….32
2.3. Trudności wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym ……….34
2.4. Czynniki stresogenne rodziców w wychowaniu dziecka………. 36


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań………. 39
3.2. Pytania i hipotezy badawcze………. 41
3.3. Metody i narzędzia badawcze………. 44
3.4. Przebieg badań i osoby badane………. 45


Rozdział IV
Wyniki badań własnych

4.1. Stres u rodziców – wyniki badań……….48
4.2. Wnioski z badań ……….58


Zakończenie………. 61
Bibliografia……….63
Spis tabel, wykresów, rysunków ……….66
Ankieta – badanie stresu u rodziców w wieku przedszkolnym………. 67

Oceń