Sposoby rekreacji mieszkańców Wroclawia

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………. 2

Rozdzial 1.
Zagadnienie czasu wolnego – podstawy teoretyczne

1.1 Pojmowanie czasu wolnego……….. 4
1.2 Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa……….. 10
1.3 Kultura czasu wolnego……….. 14


Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury przedmiotu

2.1 Pojecie i uczestnicy rekreacji……….. 17
2.2 Funkcje rekreacji……….. 22


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan……….. 25
3.2 Problemy i hipotezy badawcze ……….. 26
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 28


Rozdzial 4.
Analiza sposobów rekreacji mieszkańców Wroclawie na podstawie przeprowadzonych badan

4.1 Charakterystyka grupy badawczej ……….. 32
4.2 Formy spedzania wolnego czasu przez mieszkańców Wroclawia ……….. 36
4.3 Czynniki warunkujace sposoby rekreacji Wroclawian……….. 40
4.4 Oferta rekreacyjna miasta Wroclaw……….. 44


Zakończenie……….. 52
Spis zdjec i wykresów:……….. 53
Bibliografia: ……….. 54
Aneks – kwestionariusz ankiety……….. 56


 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.