Sposoby rekreacji mieszkańców Wroclawia


Wstęp…………. 2

Rozdzial 1.
Zagadnienie czasu wolnego – podstawy teoretyczne

1.1 Pojmowanie czasu wolnego……….. 4
1.2 Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa……….. 10
1.3 Kultura czasu wolnego……….. 14


Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury przedmiotu

2.1 Pojecie i uczestnicy rekreacji……….. 17
2.2 Funkcje rekreacji……….. 22


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan……….. 25
3.2 Problemy i hipotezy badawcze ……….. 26
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 28


Rozdzial 4.
Analiza sposobów rekreacji mieszkańców Wroclawie na podstawie przeprowadzonych badan

4.1 Charakterystyka grupy badawczej ……….. 32
4.2 Formy spedzania wolnego czasu przez mieszkańców Wroclawia ……….. 36
4.3 Czynniki warunkujace sposoby rekreacji Wroclawian……….. 40
4.4 Oferta rekreacyjna miasta Wroclaw……….. 44


Zakończenie……….. 52
Spis zdjec i wykresów:……….. 53
Bibliografia: ……….. 54
Aneks – kwestionariusz ankiety……….. 56


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>