Sposoby udzielania pomocy i wsparcia uczniom z trudnosciami i wadami wymowy

Wstęp…………5

Rozdzial I
Pomoc i wsparcie w teorii i literaturze

1.1 Pomoc, pomaganie, rodzaj pomocy………… 7
1.2 Wsparcie – ujecie klasyfikacyjne………… 10
1.3 Obszary pomocy swiadczone przez szkole………… 18
1.4 Wspólpraca szkoly z podmiotami srodowiskowymi w obszarze zaburzen mowy………… 23


Rozdzial II
Rozwój i zaburzenia mowy

2.1 Mowa i etapy rozwoju mowy………… 26
2.2 Zaburzenia i nieprawidlowosci w rozwoju mowy dziecka………… 33
2.3 Wspólpraca logopedy z nauczycielem i rodzina dziecka…………35


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan wlasnych …………37
3.2 Problemy badawcze …………39
3.3 Hipotezy robocze …………41
3.4 Zamienne i wskazniki………… 44
3.5 Metody techniki i narzedzia badawcze …………48
3.6 Teren i organizacja badan …………54
3.7 Charakterystyka i dobór badanej populacji………… 56


Rozdzial IV
Pomoc i wsparcie uczniów z trudnosciami mowy w świetle badan wlasnych

4.1 Sposoby definiowania pomocy i wsparcia wobec dzieci z trudnosciami wymowy………… 58
4.2 Sposoby diagnozowania trudnosci w wymowie uczniów …………60
4.3 Trudnosci z zakresu wymowy dominujace u uczniów …………61
4.4 Sposoby przygotowania na terenie szkoly planu pracy z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie …………63
4.5 Metody i formy pracy wykorzystywane w trakcie pracy z dzieckiem z trudnosciami wymowy …………65
4.6 Podejmowane działania obejmujace prace z uczniem majacym trudnosci w wymowie………… 66
4.7 Zaangazowanie rodziców w prace z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie………… 68
4.8 Obszary zaangazowania rodziców w prace z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie …………70
4.9 Sposoby współpracy nauczycieli pracujacych z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie z jego rodzina …………71
4.10 Rodzaje podmiotów pozaszkolnych z jakimi wspólpracuje nauczyciel pracujacy z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie …………73
4.11 Propozycje zmian odnoszacych się do organizacji pracy z dzieckiem majacym trudnosci w wymowie …………74
4.12 Weryfikacja hipotezy glównej………… 76


Zakończenie………… 77
Bibliografia………… 79
Spis rysunków………… 83
Spis tabel………… 83
Spis wykresów………… 83
Aneks …………84


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>