Sposoby wykonywania polaczen spawanych


Wstęp

1.1. Krótki zarys historyczny. Stan wspólczesny i perspektywy rozwoju spawalnictwa ………… 3
1.2. Wprowadzenie w pojecie spawalnictwo………… 6
1.3. Glówne pojecia i terminologia stosowana w spawalnictwie………… 9

Rozdzial 1.
Spawalnicze źródła ciepla-podstawowe metody spawania, zgrzewania i ciecia termicznego …………11

2.1. Zjawisko tarcia i jego wykorzystanie przy zgrzewaniu ………… 14
2.2. Plazma jako spawalnicze źródłociepla ………… 15
2.3. Wiazka elektronów w zastosowaniach spawalniczych ………… 17

Rozdzial 2.
Sposoby laczenia elementów spawanych 18

3.1.Spawanie gazowe ………… 19
3.2. Spawanie elektryczne ………… 22
3.2.1. Metoda MMA ………… 25
3.2.2. Metoda TIG ………… 28
3.2.3. Metoda MIG/MAG ………… 30
3.2.4. Metoda SAW …………36
3.3. Spawanie skoncentrowana wiazka energii ………… 37
3.3.1. Metoda plazmowa …………39
3.3.2. Metoda elektronowa ………… 41
3.3.3. Metoda laserowa ………… 44

Rozdzial 3.
Rodzaje zlacz i elementów spoin …………46

Wnioski koncowe ………… 50

Literatura………… 51

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>