Sprawność motoryczna osób amatorsko trenujących gimnastykę 5/5 (12)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….7

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury

1.1. Charakterystyka gimnastyki………. 9
1.2. Definicja sprawności fizycznej i motorycznej………. 11
1.3. Uwarunkowania sprawności fizycznej………. 12


Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych

2.1. Cel badań ……….15
2.2. Problemy badawcze………. 15
2.3. Charakterystyka materiał badań ……….15


Rozdział 3
Analiza wyników badań sprawności fizycznej

3.2. Szybkość lokomocyjna ……….17
3.2. Zwinność ……….18
3.3. Moc kończyn dolnych……….19
3.4. Gibkość tułowia………. 20
3.5. Siła funkcjonalna kończyn górnych………. 21
3.6. Siła ręki ……….22
3.7. Siła mięśni tułowia ……….23
3.8. Wytrzymałość biegowa………. 24


Podsumowanie i wnioski ……….25
Bibliografia ……….27
Spis rycin ……….29
Spis tabel ……….30
Aneks ……….31

Oceń