Sprawność procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.

Wstęp.

Rozdział I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiębiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską.

Rozdział II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

2.1. Istota pojęcia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najważniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdział III.
Sposoby komunikowania się przedsiębiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesie zdobywania zleceń.
3.2. Środki taktyczne negocjacji.
3.3. Zdolność budowania dobrych relacji sposobem na zdobywanie klienta.

Rozdziała IV.
Sprawność negocjacji w pozyskiwaniu klientów przez przedsiębiorstwo z branży drogowo-mostowej.

4.1. Powstanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa z branży drogowo-mostowej.
4.2. Wykorzystanie negocjacji w zdobywaniu zleceń przez przedsiębiorstwo z branży drogowo-mostowej.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis schematów i tabel.

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca