Sprawnosci komunikacyjne na podstawie wypowiedzi szescioletnich dzieci.

Wstęp…………3

Rozdzial I
Pojecie sprawnosci komunikacyjnej

1.1. Kompetencja jezykowa a sprawnosc komunikacyjna…………5
1.2. Typy sprawnosci jezykowej…………7


Rozdzial II
Rozwój mowy dziecka

2.1. Pojecie mowy…………9
2.2. Etapy rozwoju mowy dziecka w aspekcie psychologicznym…………10
2.3. Etapy rozwoju mowy dziecka w aspekcie jezykoznawczym…………21


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan …………26
3.2. Charakterystyka grupy badawczej…………26
3.3. Postepowanie badawcze…………27


Rozdzial IV
Opis sprawnosci komunikacyjnych badanych dzieci

4.1. Badanie wymowy…………29
4.2. Badanie sprawnosci narracyjnej…………35
4.2.1. Badanie sprawnosci semantycznej…………35
4.2.2. Badanie struktury opowiadania i linii narracji…………41
4.2.3. Badanie sprawnosci w zakresię strukturowania tekstu i techniki narracji…………44
4.2.4. Jezykowa realizacja wypowiedzi…………46
4.3. Badanie motoryki narzadów mowy…………51
4.4. Badanie percepcji dzwieków mowy…………53
4.5. Ocena wyników badan…………57


Zakończenie…………60
Spis tabel…………62
Bibliografia…………63

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>