Sprawozdanie finansowe źródłem analizy finansowej

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Sprawozdanie finansowe źródłem analizy finansowej

sprawozdanie finansowe praca magisterska

Wstęp ……..4

Rozdział 1.
Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych
1.1 Pojęcie, rodzaje i cel sporządzania sprawozdań finansowych ……..5
1.2 Układ, struktura i zasady sporządzania bilansu…….. 10
1.3 Istota, warianty sporządzania i segmenty rachunku zysków i strat ……..17
1.4 Informacja dodatkowa i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstwa ……..24
1.5 Użytkownicy sprawozdań finansowych ……..25

Rozdział 2.
Istota i etapy przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwie

2.1 Istota i przedmiot analizy finansowej ……..28
2.2 Analiza wstępna bilansu…….. 29
2.3 Analiza wstępna rachunku zysków i strat…….. 36
2.4 Analiza wskaźnikowa ……..38
2.4.1 Istota analizy wskaźnikowej ……..38
2.4.2 Wskaźniki płynności finansowej…….. 39
2.4.3 Wskaźniki sprawności działania ……..41
2.4.4 Wskaźniki rentowności ……..44
2.4.5 Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu…….. 49

Rozdział 3.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa…….. 54
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych ……..56
3.2.1 Wstępna analiza bilansu ……..56
3.2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ……..61
3.3 Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa…….. 63
3.3.1 Wskaźniki płynności finansowej…….. 63
3.3.2 Wskaźniki sprawności działania ……..64
3.3.3 Wskaźniki rentowności ……..66
3.3.4 Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu ……..67

Zakończenie ……..69
Bibliografia ……..73
Spis tabel……..75
Spis rysunków ……..75

 

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.