Sprawozdanie finansowe.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rozdzial 1
Istota, przedmiot, zródla, analiz sprawozdan finansowych………3

1.1. Znaczenie i rodzaje analiz……….3
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………7
1.3. Materialy ródlowe analizy finansowej……….10
1.4. Ogólna charakterystyka sprawozdawczosci……….14
1.5. ródla informacji sprawozdan finansowych……….15
1.5.1. Bilans………15
1.5.2. Rachunek zysków i strat……….24
1. 5.3. Sprawozdanie cash flow……….30
1.5.4. Informacja dodatkowa………38


Bibliografia


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)