Sprawozdanie finansowe.

Rozdzial 1
Istota, przedmiot, zródla, analiz sprawozdan finansowych………3

1.1. Znaczenie i rodzaje analiz……….3
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………7
1.3. Materialy ródlowe analizy finansowej……….10
1.4. Ogólna charakterystyka sprawozdawczosci……….14
1.5. ródla informacji sprawozdan finansowych……….15
1.5.1. Bilans………15
1.5.2. Rachunek zysków i strat……….24
1. 5.3. Sprawozdanie cash flow……….30
1.5.4. Informacja dodatkowa………38


Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>