Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK.


Wstęp
Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych

1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych
1.2 Likwidacja jednostki budżetowej
1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych

Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

2.1 Pojecie budżetu
2.2 Klasyfikacja budżetowa
2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy
2.4 Jednostki budżetowe
2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa
2.6 Klasyfikacja paragrafowa wydatków
2.7 Rachunkowość jednostek sektora publicznego
2.8 Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa
2.9 Dysponenci środków budżetowych
2.10 Ewidencja wydatków budżetowych
2.11 Organizacja sprawozdawczosci budżetowej

Rozdzial III.
Charakterystyka sprawozdan finansowych

3.1 Istota i cel sprawozdan finansowych
3.2 Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych
3.3 Uzytkownicy sprawozdan finansowych
3.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rozdzial IV.
Zagadnienia dotyczace sektora finansów publicznych

4.1 Pojecie finansów publicznych
4.2 Funkcje finansów publicznych
4.3 Zakres podmiotowy i przedmiotowy sektora finansów publicznych

Rozdzial V.
Unormowania prawne dotyczace finansów publicznych jako forma kontroli gospodarki środkami publicznymi

5.1 Pojecie dyscypliny finansów publicznych
5.2 Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.3 Procedura orzekania i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Rozdzial VI.
Sprawozdawczość finansowa jednostki budżetowej UOKiK

6.1 Zakres działania oraz misja UOKiK
6.2 Charakterystyka glównych zródel dochodów i wydatków budżetowych UOKiK
6.3 Realizacja wykonania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych UPKiK w latach 2005-2007

Podsumowanie i wnioski koncowe
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>