Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka gminy

1.1. Historia gminy………5

1.2. Polozenie geograficzne ………10
1.3. Polozenie demograficzne………17
1.4. Struktura organizacyjna gminy………25

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza gminy

2.1.Infrastruktura spoleczna………31
2.2 Infrastruktura techniczna………40
2.3.Produkcja rolna………46
2.4.Podmioty gospodarcze………51
2.5.Walory przyrodnicze………54


Rozdzial III
Perspektywy rozwojowe

3.1.Kierunki rozwoju………59
3.2. Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy………63


Zakończenie………67
Bibliografia………69
Spis wykresów………70
Wykaz stron internetowych………71
Spis rysunków ………71
Spis tabel………72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>