Srodowisko rodzinne i internatowe a osobowosc dzieci z wada sluchu


Rozdzial I.
Srodowisko rodzinne i internatowe a osobowosc dzieci z wada sluchu

1. Wada sluchu – jej przyczyny, rodzaje i konsekwencje
1.1. Pojecie wady sluchu
1.2. Klasyfikacja dzieci z uszkodzonym sluchem
1.3. Klasyfikacje uszkodzen sluchu
2. Rodzina jako środowisko wychowawcze
2.1. Pojecie rodziny
2.2. Funkcje rodziny
2.3. Wpływ rodziny na rozwój osobowosci dziecka
2.4. Typologia postaw rodzicielskich
2.5. Postawy rodziców wobec dzieci gluchych
3. Internat jako środowisko wychowawcze
3.1. Pojecie internatu, jego funkcje i zadania
3.2. Czas wolny wychowanków, zajecia pozalekcyjne i ich rola w wychowaniu dzieci
3.3. Wpływ internatu na osobowosc dziecka
4. Przystosowanie jako proces rozwoju osobowosci
4.1. Pojecie przystosowania

Rozdzial II.
Metodologia badan

1. Cel i problematyka badan
2. Metody badawcze
3. Techniki badawcze

Bibliografia
Aneks(kwestionariusze ankiet)

Uwaga: Do pracy nie sa dolaczone wyniki i analiza badan.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>