Stan srodowiska i analiza skutecznosci wykorzystania środków unijnych na działania ochrony srodowiska w województwie swietokrzyskim w latach 2007-2013 4.27/5 (26)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Istota i zakres działania administracji publicznej w ochronie srodowiska

1.1. Definicja ochrony srodowiska
1.2. Aspekt prawny ochrony srodowiska – prawo polskie i UE
1.3. Zadania administracji w zakresię ochrony srodowiska
1.4. Zarządzanie srodowiskiem
1.5. Gromadzenie informacji o srodowisku i jego ochronie
1.6. Istota udostepniania informacji o srodowisku i jego ochronie


Rozdział II
Charakterystyka Województwa Swietokrzyskiego

2.1. Polozenie województwa
2.2. Demografia
2.3. Klimat
2.4. Fauna i Flora
2.5. Sytuacja gospodarcza
2.6. Infrastrukturav


Rozdział III
Stan i analiza srodowiska w województwie swietokrzyskim w latach 2007-2013

3.1. Powietrze
3.2. Halas
3.3. Wody powierzchniowe
3.4. Wody podziemne
3.5. Odpady
3.6. Gleba


Rozdział IV
Realizacja najwazniejszych zadan z zakresu ochrony srodowiska wraz ze stopniem wykorzystania środków unii europejskiej

4.1. Środki unijne z zakresu ochrony srodowiska dla woj. swietokrzyskiego
4.2. Priorytety ochrony srodowiska dla województwa swietokrzyskiego
4.3. Realizacja zadan – wodociagi i kanalizacja sanitarna
4.4. Ochrona powietrza
4.5. Odnawialne źródła energii
4.6. Halas
4.7. Edukacja ekologiczna
4.8. Znaczenie środków UE w zakresię ochrony srodowiska


Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki


Oceń