Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5

Rozdzial I
Hotelarstwo w literaturze.

1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7
1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12
1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16


Rozdzial II
Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21

2.1. Pojecie usługi hotelarskiej……….21
2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22
2.3. Uslugi podstawowe i dodatkowe……….24
2.4. Jakość usług hotelarskich……….27
2.5. Zarządzanie jakoscia usług hotelarskich……….29


Rozdzial III
Standardy obslugi w Hotelu X.

3.1. Ogólne zasady pracy w recepcji……….32
3.2. Rezerwacja indywidualna i grupowa……….33
3.3. Procedura rezerwacji……….34
3.3.1. Glówne zasady rezerwacji……….34
3.3.2. Potwierdzenie rezerwacji……….35
3.3.3. Rezygnacja z rezerwacji……….36
3.4. Check-in/ check-out……….38
3.4.1. Sciezka check-in……….38
3.4.2. Sciezka check- out……….42
3.5. Procedura postępowania w przypadku koniecznosci wejscia do pokoi hotelowych w towarzystwie osób z zewnatrz……….43
3.6. Zasady obslugi Goscia VIP……….44
3.7. Czynnosci Recepcjonisty podczas zmiany dziennej……….47
3.8. Czynnosci recepcjonisty podczas zmiany nocnej……….48
3.9. Procedura housekeeping……….49
3.9.1. Ogólne zasady dotyczace służby pieter……….49
3.9.2 Postepowanie pokojowej w trakcie wykonywania obowiazków……….50
3.9.3 Postepowanie z przedmiotami pozostawionymi przez Gosci……….56
3.9.4 Specjalne zyczenia Gosci……….56
3.9.5. Kontrola posprzatanych pomieszczen……….58
3.10. Procedury obslugi kelnerskiej……….59
3.10.1 Procedury obslugi Goscia w restauracji……….60
3.11. Harmonogram pracy dzialu technicznego……….67


Rozdzial IV
Opinie gosci na temat jakosci swiadczonych uslug.

4.1. Charakterystyka uczestników ankiety……….68
4.2. Opinie Gosci na temat poziomu obslugi w Hotelu X……….71


Zakończenie……….82
Bibliografia……….84
Spis tabel……….88
Spis rysunków……….88
Spis wykresów……….88
Zalacznik……….89

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>