Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5

Rozdzial I
Hotelarstwo w literaturze.

1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7
1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12
1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16


Rozdzial II
Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21

2.1. Pojecie usługi hotelarskiej……….21
2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22
2.3. Uslugi podstawowe i dodatkowe……….24
2.4. Jakość usług hotelarskich……….27
2.5. Zarządzanie jakoscia usług hotelarskich……….29


Rozdzial III
Standardy obslugi w Hotelu X.

3.1. Ogólne zasady pracy w recepcji……….32
3.2. Rezerwacja indywidualna i grupowa……….33
3.3. Procedura rezerwacji……….34
3.3.1. Glówne zasady rezerwacji……….34
3.3.2. Potwierdzenie rezerwacji……….35
3.3.3. Rezygnacja z rezerwacji……….36
3.4. Check-in/ check-out……….38
3.4.1. Sciezka check-in……….38
3.4.2. Sciezka check- out……….42
3.5. Procedura postępowania w przypadku koniecznosci wejscia do pokoi hotelowych w towarzystwie osób z zewnatrz……….43
3.6. Zasady obslugi Goscia VIP……….44
3.7. Czynnosci Recepcjonisty podczas zmiany dziennej……….47
3.8. Czynnosci recepcjonisty podczas zmiany nocnej……….48
3.9. Procedura housekeeping……….49
3.9.1. Ogólne zasady dotyczace służby pieter……….49
3.9.2 Postepowanie pokojowej w trakcie wykonywania obowiazków……….50
3.9.3 Postepowanie z przedmiotami pozostawionymi przez Gosci……….56
3.9.4 Specjalne zyczenia Gosci……….56
3.9.5. Kontrola posprzatanych pomieszczen……….58
3.10. Procedury obslugi kelnerskiej……….59
3.10.1 Procedury obslugi Goscia w restauracji……….60
3.11. Harmonogram pracy dzialu technicznego……….67


Rozdzial IV
Opinie gosci na temat jakosci swiadczonych uslug.

4.1. Charakterystyka uczestników ankiety……….68
4.2. Opinie Gosci na temat poziomu obslugi w Hotelu X……….71


Zakończenie……….82
Bibliografia……….84
Spis tabel……….88
Spis rysunków……….88
Spis wykresów……….88
Zalacznik……….89

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>