Stanislaw Wyspianski jako literat, malarz i reformator teatru. Przedstaw sylwetke artysty, analizujac jego dorobek


1. Okreslenie problemu – Wyspianski nieoficjalnym „czwartym wieszczem narodu”2. Kolejnosc prezentowanych argumentów

a) Rys biograficzny Stanislawa Wyspianskiego
a) Malarstwo i inne sztuki plastyczne w dzielach Wyspianskiego
b) Wyspianski jako dramaturg i scenograf
c) Wyspianski reformatorem teatru


3. Wnioski


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>