Starosc w Domu Pomocy Spolecznej


Rozdzial I.
Starzenie się i starosc w literaturze…………..4

1.1. Podstawy historii wspólczesnych badan nad staroscia
1.2. Teorie starzenia się i starości w świetle literatury
1.2.1. Teoria energetyczna i/lub witalistyczna
1.2.2. Teoria cytologiczno-histologiczna
1.2.3. Biomorfotyczna teoria starzenia sie
1.2.4. Teoria niedozywiania komórek tkankowych
1.2.5. Teoria samozatrucia organizmu
1.2.6. Hormonalna teoria starzenia się i starosci
1.2.7. Fizykochemiczna teoria starzenia sie
1.2.8. Endokrynologiczna koncepcja starzenia sie
1.2.9. Neurogenne teorie starzenia sie
1.2.10. Ewolucyjna koncepcja starzenia sie
1.2.11. Biochemiczna teoria starzenia sie
1.2.12. Teorie genetyczno-immunologiczne oraz stochastyczne koncepcje starzenia sie
1.2.13. Koncepcja kulminacji stresów
1.2.14. Teoria deprywacji lub model deficytu
1.2.15. Koncepcja aktywnosci
1.2.16. Teoria wylaczania/wycofania sie
1.2.17. Teoria modernizacji

Rozdzial II.
Charakterystyka okresu starosci…………..18

2.1. Sprawnosci biologiczne oraz fizyczne
2.2. Spoleczna plaszczyzna starzenia sie

Rozdzial III.
Przestrzenzyciowa ludzi starszych…………..27

3.1. Pojecie przestrzeni zyciowej
3.2. Dom pomocy społecznej jako przestrzen zyciowa ludzi starych

Rozdzial IV.
Potrzeby i prawa ludzi starszych – próba klasyfikacji…………..37

4.1. Potrzeby ludzi starych
4.2. Prawa ludzi starych

Rozdzial V.
Wybrane koncepcje jakosci zycia…………..45

Rozdzial VI.
Metodologiczne podstawy badan…………..47

6.1. Cel badan
6.2. Problemy badawcze
6.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze
6.4. Organizacja badan

Rozdzial VII.
Analiza wyników badan…………..50

7.1. Charakterystyka badanych osób
7.2. Przyczyny zamieszkania w domu pomocy społecznej
7.3. Opinie mieszkańców na temat wygladu Domu Pomocy Spolecznej oraz okolicy, w której się znajduje
7.4. Opinia mieszkańców DPS na temat organizacji zycia w DPS

Wnioski z badan. Diagnoza…………..57

Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>