Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Konstytucja Marcowa.

1.1. Wprowadzenie……….5
1.2. Zasady naczelne……….6
1.3. Status prezydenta……….9
1.4. Praktyka ustrojowa……….15


Rozdzial II.
Konstytucja Kwietniowa.

2.1. Wprowadzenie……….18
2.2. Zasady naczelne……….20
2.3. Status prezydenta……….22


Rozdzial III.
Prezydent w Polsce Ludowej.

3.1. Rola i zakres kompetencji prezydenta w świetle regulacji Malej Konstytucji z 1947 roku……….41
3.2. Przywrócenie urzedu prezydenta w 1989r……….52


Rozdzial IV.
Konstytucje III RP.

4.1. Prezydent w świetle rozwiazan i praktyki stosowania Malej Konstytucji z 1992r……….60
4.2. Konstytucja RP z 22 kwietnia 1997 r……….63
4.2.1. Zasady Konstytucji……….63
4.2.2. Status prezydenta……….77
4.2.3. Praktyka ustrojowa. Analiza podstawowych tendencji……….93


Zakończenie……….102
Wykaz zródel……….104

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>