Stosunek studentów resocjalizacji i pozostalej spolecznosci studenckiej wobec osób odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1
Wyjasnienie podstawowych pojęć

1.1 Definicje resocjalizacji………..7
1.2 Przestepczosc………..10
1.3 Rodzaje przestepstw………..11
1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci………..14


Rozdzial 2
Postawy.

2.1 Postawy społeczne………..18
2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21
2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja wiezniów………..23
2.4 Istota readaptacji społecznej………..25


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1 Cel pracy………..27
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..28
3.4 Charakterystyka grupy badawczej………..28


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan

4.1. Nastawienie studentów do wiezniów………..30
4.2. Gotowość respondentów na przyjecie wiezniów do swoich srodowisk………..40
4.3. Znajomosc instytucji, które pomagaja wiezniom i ich rodzinom………..41
4.4. Przekonanie co do możliwości zmiany w izolacji penitencjarnej………..42
4.5. Podsumowanie i wnioski………..46


Bibliografia ………..47
Spis wykresów ………..49
Aneks………..51


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>