Stosunek uczniów klas 1-3 do obowiazków szkolnych i jego uwarunkowania


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Czynniki warunkujace stosunek uczniów klas 1-3 do obowiazków szkolnych w świetle literatury.

1.1. Rola i wpływ rodziców w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez dzieci……… 4
1.2. Rola srodowiska szkolnego w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez uczniów ………10
1.3. Srodowisko lokalne a stosunek ucznia do obowiazków szkolnych……… 11
1.4. Rola nauczyciela w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez uczniów klas 1-3 ………13


Rozdzial II.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………17
2.2. Problemy badawcze, hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki ………20
2.3. Metody, techniki i narzedzia badan ………23
2.4. Zasieg, organizacja i przebieg badan……… 27
2.5. Charakterystyka badanej zbiorowosci ………29


Rozdzial III.
Stosunek uczniów klas 1-3 do obowiazków szkolnych i jego uwarunkowania w szkole podstawowej w ilowie w świetle badan wlasnych

3.1. Rola rodziców w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez dzieci w świetle badan wlasnych ………33
3.2. Rola srodowiska szkolnego w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez uczniów w świetle badan wlasnych……… 48
3.3. Rola nauczyciela w wypelnianiu obowiazków szkolnych przez uczniów klas 1-3 w świetle badan wlasnych……… 57


Zakończenie……… 59
Bibliografia ………63
Indeks tabel i diagramów……… 65
Aneks ………67


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>