Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Rola marketingu w działalności banków………6

1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje,
znaczenie
1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków
1.3 Organizacja marketingu w bankach
1.4 Strategie marketingowe w działalności banków
– rodzaje, charakterystyka


Rozdzial II
Charakterystyka działalności XYZ S.A.
………37

2.1 Rynek usług bankowych w Polsce
2.2 Powstanie i rozwój XYZ S.A. Oddzial w ZZZ
2.3 Struktura organizacyjna i charakter zasobów wewnętrznych
XYZ S.A. Oddzial w ZZZ
2.4 Obszary działalności banku XYZ S.A. Oddzial w
ZZZ


Rozdzial III
Koncepcja marketingowego działania
banku XYZ S.A.Oddzial w ZZZ………62

3.1 Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej
banku XYZ S.A. Oddzial w ZZZ
3.2 Strategiczne planowanie marketingowe w XYZ S.A.
Oddzial w ZZZ
3.3 Wykorzystanie narzedzi marketingowych przez XYZ
S.A. Oddzial w ZZZ
3.4 Ocena i kierunki zmian w strategii marketingowej
banku XYZ S.A. Oddzial w ZZZ


Zakończenie
Biografia
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>