Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka Straży Granicznej

      1.1 Historia Straży Granicznej
      1.2 Organizacja i zadania Straży Granicznej
      1.3 Zmiany w Straży Granicznej związane z przystąpieniem do Układu z Schengen


Rozdział 2
Straż Graniczna w systemie ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej

      2.1 Ochrona granicy zewnętrznej
      2.2 Ochrona granicy wewnętrznej
      2.3 Współpraca międzynarodowa formacji


Bibliografia


   

Oceń