Stres egzaminacyjny u młodzieży licealnej na podstawie uczniów miasta Gdynia


Rozdzial I
Problematyka zjawiska stresu w świetle analizy literatury społecznej

1.1.Definicja stresu oraz jego rodzaje………… 5
1.2. Charakterystyka zródel stresu …………13
1.2.1. Fizyczne czynniki stresu …………14
1.2.1 Chronobiologiczne czynniki stresu …………17
1.2.3. Psychologiczne czynniki stresu …………19
1.2.4. Socjologiczne czynniki stresu …………21
1.3. Reakcje czlowieka na stres …………23


Rozdzial II
Charakterystyka młodzieży oraz ksztaltowanie się ich tozsamosci

2.1 Charakterystyka młodzieży u progu doroslosci………… 35
2.2. Zadania rozwojowe okresu mlodosci………… 39
2.3. Kształtowanie się tozsamosci w okresie mlodosci………… 44
2.4. Stres młodzieży w okresie adolescencji w świetle badan empirycznych………… 49


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problem badawczy …………55
3.2. Metody badan …………57
3.3. Grupa badana………… 63
3.4. Organizacja i przebieg badan …………67


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Struktura osobowosci badanych dziewcząt i chlopców………… 69
4.2 Poziom leku badanej młodzieży w sytuacji przedegzaminacyjnej………… 70
4.3 Zwiazek miedzy cechami osobowosci badanych a poziomem odczuwanego leku (stresu) w sytuacji przedegzaminacyjnej…………. 71


Bibliografia………… 74
Spis rysunków …………78
Spis tabel …………79
Spis wykresów………… 80

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>