Stres u pracowników banków

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Pojęcie stresu i czynniki, które go wywołują

1.1. Czym jest stres? ………4
1.2. Rodzaje i skutki stresu ………6
1.3. Stresory – czynniki wywołujące stres……… 10
1.4. Reakcje na stres ………13
1.5. Konsekwencje stresu ………16

Rozdział II
Stres zawodowy a motywacja i efektywność wykonywanej pracy

2.1. Źródła i skutki stresu zawodowego ………19
2.2. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy ………21
2.3. Rodzaje motywacji i czynniki motywacyjne ………25
2.4. Wpływ stresu na efektywność pracy ………30

Rozdział III
Stres — jak sobie z nim radzić?

3.1. Sposoby walki ze stresem ………..34
3.2. Współczesne formy radzenia sobie ze stresem ……….38
3.3. Odporność na stres …….44

Rozdział IV
Metodologia badań i wyniki

2.1. Przedmiot i cele badań ………48
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………50
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 52
2.4. Dobór grupy badawczej i charakterystyka osób badanych ………55
2.5. Organizacja i przebieg badań……… 57
2.6. Analiza i interpretacja otrzymanych wyników……… 57

Zakończenie ………64
Bibliografia ………66
Spis tabel i rysunków ………72
Aneks ………73

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto