Struktura i funkcje wladzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowan naukowych, aktów prawnych, stron internetowych.

 


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Struktura wladzy

1.1 Trójpodzial władzy………. 5
1.2 Wladza wykonawcza- prezydent rzeczypospolitej polskiej i rada ministrów………. 6
1.2.1 Wybory, funkcje i kompetencje………. 6
1.3 Wladza ustawodawcza- parlament………. 13
1.3.1 Struktura Sejmu i Senatu ……….13
1.4 Wladza sadownicza ……….16
1.4.1 Sady ……….17
1.4.2 Pozycja sedziego w strukturach orzekania………. 18

Rozdzial II
Sadownictwo i jego struktury

2.1 Konstytucyjne zasady dostepu do sadów i prawa do sadu………. 22
2.2 Krajowa rada sadownictwa ……….24
2.3 Sad najwyzszy jako sadowy organ naczelny………. 26
2.4 Powszechne sadownictwo………. 31
2.4.1 Sady apelacyjne ……….32
2.4.2 Sady okregowe ……….33
2.4.3 Sady rejonowe ……….35
2.5 Szczególne sadownictwo ……….36
2.5.1 Sady wojskowe………. 36
2.5.2 Sady administracyjne ……….38

Rozdzial III
Trybunaly

3.1 Trybunal konstytucyjny ……….45
3.1.1 Geneza Trybunalu Konstytucyjnego ……….45
3.1.2 Ustrój i wlasciwosci Trybunalu Konstytucyjnego ……….46
3.1.3 Postepowanie przed Trybunalem Konstytucyjnym ……….48
3.2 Trybunal stanu………. 49
3.2.1. Charakter prawny odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu………. 49
3.2.2 Struktura Trybunalu Stanu ……….52

Zakończenie ……….53
Opracowania naukowe………. 54
źródła ……….55
Strony internetowe ………. 56


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>