Struktura klasowo – stanowa studentów a BMI.


Wstęp………3

Rozdzial I
Przeglad teorii zróznicowania społecznego

1. Teoria klas i stanów………4
2. Teoria warstw………16


Rozdzial II
Teoria Stosowana W Obrebie Antropologii

1. Wskaznik BMI – pokrewne pojecia………20
2. Socjologia medycyny w Polsce………39
3. Zróznicowanie społeczne a zdrowie………40
4. Poziom wyksztalcenia a zdrowie. Wykształcenie jako wyznacznik szans zyciowych………41
5. Otylosc jako efekt zlego odzywiania………42
6. Czynniki determinujace zdrowy styl zycia………43
7. Zalozenia badania Warszawskiego jako przyklad korelatu zdrowia i ubóstwa………45


Rozdzial III
Metodologiczne i materialowe podstawy pracy.

1. Pytania problemowe………47
2. Hipotezy badawcze………48
3. Operacjonalizacja zmienne i wskazniki………50
4. Metody badawcze………51
5. Techniki badawcze………52
6. Narzedzia badawcze………53
7. Dobór próby. Charakterystyka przebiegu badan………54


Rozdzial IV
Struktura klasowo – stanowa studentów s BMI – opracowanie wyników badan

1. Wskaznik masy ciala (BMI) a plec badanych………62
2. Wskaznik masy ciala (BMI) a wiek badanych………64
3. Wskaznik masy ciala (BMI) a przynaleznosc klasowo-stanowa………66


Zakończenie………69
Bibliografia………71
Tabele i wykresy………74
Ryciny………75

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>