Struktura władzy państwowej w Polsce po 1989 roku. 4.56/5 (18)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział I
Kształtowanie się władzy państwowej po 1989 roku ……… 4

Rozdział II.
Źródła prawa w Polsce ………10

2.1 Konstytucja – charakter)-styka i funkcje……… 11
2.2 U mowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia ………16

Rozdział III
Współczesne organy władzy państwowej……… 18

3.1 Organy ustawodawcze ………19
3.2 Orany wykonawcze ………30
3.3. Organy sądownicze ………37
3.4 Organy kontroli państwowej……… 45

Rozdział IV
Nieformalna władza w Polsce……… 47

4.1. Kościół katolicki……… 47
4.2 Media……… 48

Podsumowanie……… 50
Źródła ………51
Bibliografia ………52
Metryczka pracy ………53

Oceń