Studenci kierunków humanistycznych wobec prawa do przerywania ciazy zagrozonej niepelnosprawnoscia plodu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Streszczenie ……….. 1
Wstep ……….. 3

Rozdzial I
Aborcja w swietle literatury przedmiotu

1.1 Aborcja – ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2 Aborcja w ujeciu historycznym……….. 16
1.3 Prawo do aborcji w Polsce i na swiecie……….. 26

Rozdzial II
Badania prenatalne i wybrane wady rozwojowe

2.1 Badania prenatalne……….. 32
2.2 Wybrane wady rozwojowe w okresie prenatalnym ……….. 43

Rozdzial III
Zalozenia metodologii badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel pracy ……….. 68
3.2 Problemy badawcze i hipotezy ……….. 69
3.3 Metody i narzedzia badawcze ……….. 71
3.4 Charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badan ……….. 74

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Znaczenie religii i wiary w kontekscie opinii studentów kierunków humanistycznych na temat prawa do przerywania ciazy……….. 76
4.2 Poglady studentów, dotyczace przerywania ciazy zagrozonej niepelnosprawnoscia plodu, a regulacje prawne……….. 79
4.3 Rodzaj niepelnosprawnosci plodu, a stosunek studentów do prawa do aborcji……….. 82

Podsumowanie ……….. 91
Bibliografia……….. 93
Zródla internetowe ……….. 95
Aneksy……….. 98

Oceń