Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienie wadliwosci decyzji administracyjnej

1. Pojecie decyzji administracyjnej w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie N.S.A………..1
2. Decyzja wadliwa a decyzja nieistniejaca……….4
3. Pojecie i skutki wadliwosci decyzji administracyjnej……….6
4. Pojecie niewaznosci decyzji……….11

Rozdzial II.
Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej

1. Pojecie podstawy prawnej decyzji administracyjnej……….17
2. Podstawa prawna decyzji nadajacych badz rozszerzajacych uprawnienia strony……….21
3. Materialna i procesowa podstawa decyzji administracyjnej……….25
4. Podstawa prawna decyzji administracyjnej na gruncie przepisów obecnej konstytucji……….28
5. Brak podstawy prawnej jako wada decyzji administracyjnej na gruncie pierwotnej wersji k.p.a……….30
6. Decyzje uznawane przez NSA i nauke prawa administracyjnego jako wydane bez podstawy prawnej……….33
7. Brak powolania podstawy prawnej jako wada decyzji administracyjnej……….36

Rozdzial III.
Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnych wydanych z razacym naruszeniem prawa

1. Uwagi wstepne……….39
2. Próby interpretacji ‚razacego naruszenia prawa’ w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie NSA……….41
3. Razace naruszenie prawa a brak podstawy prawnej……….52
4. Pojecie razacego naruszenia prawa w innych przepisach k.p.a……….54

Rozdzial IV.
Stwierdzenie niewaznosci postanowienia wydanego bez podstawy prawnej badz z razacym naruszeniem prawa

1. Zagadnienia ogólne……….56
2. Postanowienie wydane bez podstawy prawnej……….58
3. Postanowienie wydane z razacym naruszeniem prawa……….60

Zakończenie……….61
Wykaz literatury ……….65
Wykaz aktów prawnych……….67

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony