Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia negocjacji
      1.1. Definicja negocjacji
1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora
1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów
1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe

Rozdział 2
Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji
      2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach
2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia
2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów
2.4. Zasady skutecznej komunikacji

Rozdział 3
Fazy negocjacji
      3.1. Znaczenie etapów negocjacji
3.2. Etap przednegocjacyjny
3.3. Negocjacje właściwe
3.4. Etap ponegocjacyjny

Rozdział 4
Praktyczne ujęcie negocjacji
      4.1. Uwarunkowania i dynamika procesu negocjacji
4.2. Przygotowanie do negocjacji
4.3. Negocjacje oparte na zasadach
4.4. Techniki wywierania wpływu na ludzi w negocjacjach

Zakończenie
Wykaz tabel i rysunków
Bibliografia