Stymulowanie twórczej aktywnosci dziecka w przedszkolu.Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.Wyjasnienie definicji twórcza aktywnsc
2.Wybarane koncepcje twórczej aktywnosci dziecka.
3.Sposoby stymulowania twórczej aktywnosci dziecka.
4.Znaczenie twórczej aktywnosci dziecka dla jego edukacji.
5.Rola nauczycieli w stmulowaniu twórczej aktywnosci dzieci przedszkolnych.

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1.Cel badan i problemy badacze.
2.Zastosowane metody, techniki narzedzia badawcze.
3.Charakterystyka terenu badan.
4.Charakterystyka badanej grupy.
5.Organizacja i przebieg badan wlasnych.

Rozdzial III
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych

1.Wyniki wywiadu z nauczycielkami.
2.Obserwacja dzieci podczas zajęć twórczych.
3.Analiza problemowa wyników badan i zakonczenie.

Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>