Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Streszczenie…………3
Wstęp………… 5

Rozdział I
Specyfika zarządzania firmą rodzinną

1.1 Pojęcie i cechy firmy rodzinnej. Charakterystyka firm rodzinnych …………8
1.2 Zalety i wady firm rodzinnych………… 14
1.3 Społeczne i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej………… 16
1.4 Etapy rozwoju firm rodzinnych. Bariery rozwoju …………18
1.5 Specyfika zarządzania firmą rodzinną. Zarządzanie strategiczne …………22
1.5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej………… 22
1.5.2 Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych …………27
1.5.3 Profesjonalizacja zarządzania i własności………… 28
1.6 Strategie firm rodzinnych 31


Rozdział II
Sukcesja w firmie rodzinnej.

2.1 Pojęcie sukcesji………… 36
2.2 Sukcesja władzy i własności …………38
2.3 Planowanie sukcesji i jej etapy………… 41


Rozdział III
Analiza dotychczasowych wyników badań empirycznych na temat sukcesji w polskich firmach rodzinnych …………47

Rozdział IV
Prezentacja wyników badań własnych na temat sukcesji w wybranych przedsiębiorstwach rodzinnych………… 60

Zakończenie …………68
Bibliografia………… 70
Spis rysunków………… 73
Spis tabel …………73
Spis wykresów………… 73

Oceń