Suplementy legalne i nielegalne u osób trenujących siłowo 4.23/5 (30)

3 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Sport i potrzeby uprawiających go osób

1.1. Sport rekreacyjny
1. Cechy sportu rekreacyjnego.
2. Znaczenie sportu rekreacyjnego dla zdrowia.
1.2. Sport wyczynowy
1.Cechy sportu wyczynowego.
2.Różnice między sportem rekreacyjnym a wyczynowym.
1.3. Sporty siłowe, jako forma aktywnego trybu życia
1. Specyfika sportów siłowych.
2. Metabolizm w organizmie osoby uprawiającej sporty siłowe.
3. Dieta osób trenujących sporty siłowe.
1.4 Aspekty psychologiczne uprawiania sportu

Rozdział 2
Suplementacja diety przez sportowców

2.1. Znaczenie suplementów diety u osób trenujących spory siłowe
1. Problem z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze poprzez samą dietę.
2. Pozytywny wpływ legalnych suplementów na osiągane wyniki.
3. Podział na suplementy dozwolone i niedozwolone.
4. Regulacje prawne dotyczące zażywania substancji dozwolonych i niedozwolonych w sporcie.
2.2. Charakterystyka najpopularniejszych suplementów dozwolonych
2.3. Charakterystyka najpopularniejszych suplementów niedozwolonych
2.4. Powody sięgania przez osoby uprawiające sporty siłowe po suplementy niedozwolone
1.Konkurencja, jako cecha ostrej rywalizacji (w przypadku sportu wyczynowego).
2. Łamanie zasady „fair play” (w przypadku sportu wyczynowego).
3. Oczekiwanie korzyści materialnych w sporcie zawodowym uzasadniająca stosowanie substancji niedozwolonych (w przypadku sportu wyczynowego)
4. Chęć uzyskania jak najlepszych rezultatów treningów (w przypadku sportowców amatorów).
2.5. Skutki długotrwałego używania suplementów niedozwolonych przez sportowców

Rozdział 3
Podstawy metodologiczne badań własnych

3.1. Pytania problemowe
3.2. Hipotezy badawcze
3.3. Aparat pojęciowy
3.4. Cel badania
3.5. Metody badań
3.6. Grupa badawcza
3.7. Realizacja badań

Rozdział 4
Wyniki badania własnego

4.1.Charakterystyka osób badanych
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych

Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Streszczenie i słowa kluczowe
1. Spis tabel i rycin
2. Oświadczenia

Oceń