Swiadomosc ekologiczna spoleczenstwa na przykładzie mieszkańców XYZ.


Wstęp ……….. 8

Rozdzial I
Charakterystyka polityki ekologicznej państwa.

1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……….. 11
1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej ……….. 13
1.3. Ekorozwój jako glówna idea polityki ekologicznej……….. 20
1.4. Determinanty polityki ekologicznej ……….. 25


Rozdzial II
Poziom swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk ……….. 30
2.2. Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie ……….. 35
2.3. Edukacja ekologiczna w społeczenstwie ……….. 41
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan ……….. 47


Rozdzial III
Swiadomosc ekologiczna mieszkańców x w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka terenu badan, badanej populacji oraz przebieg i organizacja badan……….. 54
3.2. Źródła wiedzy ekologicznej respondentów……….. 66
3.3. Stan srodowiska w opinii ankietowanych ……….. 68
3.4. Ocena poziomu swiadomosci ekologicznej badanych ……….. 71
3.5. Znaczenie zachowan proekologicznych w ocenie respondentów……….. 80
3.6. Relacje miedzy rozwojem gospodarczym a ochrona srodowiska w opinii badanych ……….. 89


Zakończenie. Wnioski z badan ……….. 94
Bibliografia ……….. 98
Spis tabel i wykresów……….. 101
Zalaczniki ……….. 103


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>