Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ……….41
4.2. Problemy i pytania badawcze ……….43
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….46

Rozdzial V.
Wpływ bezrobocia rodziców na funkcjonowanie dziecka w srodowisku rodzinnym, szkolnym, rówiesniczym – interpretacja badan wlasnych

5.1. Charakterystyka terenu badan i badanej zbiorowosci ……….55
5.2. Działalność swietlicy socjoterapeutycznej ……….60
5.3. Dziecko bezrobotnych rodziców – obraz samego siebie, aspiracje, marzenia, relacje z otoczeniem ……….63
5.4. Zycie szkolne i rodzinne w opinii dzieci bezrobotnych rodziców………. 69
5.5. Próba rekapitulacji ………. 94

Aneksy ……….98
Spis tabel ……….107
Spis wykresów ……….108
Bibliografia ……….109
Summary ……….111


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>