Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ……….41
4.2. Problemy i pytania badawcze ……….43
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….46

Rozdzial V.
Wpływ bezrobocia rodziców na funkcjonowanie dziecka w srodowisku rodzinnym, szkolnym, rówiesniczym – interpretacja badan wlasnych

5.1. Charakterystyka terenu badan i badanej zbiorowosci ……….55
5.2. Działalność swietlicy socjoterapeutycznej ……….60
5.3. Dziecko bezrobotnych rodziców – obraz samego siebie, aspiracje, marzenia, relacje z otoczeniem ……….63
5.4. Zycie szkolne i rodzinne w opinii dzieci bezrobotnych rodziców………. 69
5.5. Próba rekapitulacji ………. 94

Aneksy ……….98
Spis tabel ……….107
Spis wykresów ……….108
Bibliografia ……….109
Summary ……….111


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>