Swietlica srodowiskowa i jej efekty w zakresię ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Swietlica srodowiskowa i jej zadania

1.1 Krótki rys historyczny powstania swietlic srodowiskowych……….5
1.2 Swietlica srodowiskowa w XYZ……….8
1.3 Organizacja pracy oraz funkcje i zadania swietlicy……….10
1.4 Cechy wychowawcy swietlicy sprzyjajace pracy z dziecmi……….15


Rozdzial 2.
Wpływ swietlic srodowiskowych na wychowanie i edukacje dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1 Pojecie wychowania……….16
2.2 Wpływ rodzin dysfunkcyjnych na dzieci……….17
2.3 Wpływ swietlic srodowiskowych na wychowanie……….20
2.4 Pomoc edukacyjna podopiecznym swietlicy……….24


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Cele i problemy badawcze……….27
3.2 Hipotezy badawcze……….29
3.3 Metody badawcze……….30
3.4 Techniki badawcze……….31
3.5 Narzedzia badawcze……….31


Rozdzial 4.
Analiza badan wlasnych

4.1 Opis grupy badawczej………. 35
4.2 Analiza wyników przeprowadzonych badan……….37
4.3 Analiza wywiadu……….53
4.4 Wnioski……….55


Bibliografia……….57
Spis tabel……….59
Spis wykresów……….60
Aneksy……….61