Syndrom wypalenia zawodowego u pielegniarek pracujacych w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej

Wstęp……….3
1.1. Wypalenie zawodowe – pojecie i definicje………. 6

1.2. Czynniki demotywacyjne w pracy ………. 8
1.3. Koncepcje wypalenia zawodowego ……….18


Rozdzial II.
Czynniki sprzyjajace wypaleniu zawodowemu w zawodzie pielegniarki

2.1. Specyfika pracy w sektorze usług zdrowotnych……….21
2.2. Czynniki sprzyjajace powstaniu zjawiska wypalenia zawodowego……….32
2.3. Konsekwencje wypalenia zawodowego dla zdrowia pracownika………. 38


Rozdzial III.
Charakterystyka i metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i pytania badawcze
3.2.Charakterystyka narzedzi badawczych ………. 40
3.3.Przebieg badan………. 42


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Analiza statystyczna wyników badan……….43
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych……….47


Zakończenie……….49
Bibliografia:……….51
Spis tabel: ……….53
Spis rysunków: ……….54

Zalacznik 1. Areas of Worklife Survey……….54
Zalacznik 2. Kwestionariusz MBI (Maslacha) ………. 56
Zalacznik 3. Klucze do kwestionariuszy………. 58


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>