System dystrybucji i jego usprawnienie na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Streszczenie ……….3
Wstęp ……….4

Rozdział 1
Dystrybucja i jej rola w logistyce przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie dystrybucji ……….6
1.2. Funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie ……….8
1.3. Istota kanałów dystrybucyjnych oraz ich klasyfikacja………. 11
1.4. Centra dystrybucji i centra logistyczne jako podmioty kanałów dystrybucji ……….16
1.5. Logistyczna obsługa klienta………. 17
1.6. Dystrybucja fizyczna i koszty jej realizacji………. 20


Rozdział 2
Logistyka dystrybucji usług logistycznych

2.1. Dystrybucja usług logistycznych jako pojęcie logistyki………. 24
2.2. Dystrybucja jako narzędzie marketingowe ……….27
2.3. Istota i znaczenie obsługi klienta w przedsiębiorstwie ……….30
2.4. Narzędzia oceny efektywności systemu dystrybucji………. 33


Rozdział 3
Charakterystyka przedsiębiorstwa ABC oraz jego rozwiązań w sferze dystrybucji

3.1. Historia przedsiębiorstwa ABC………. 38
3.2. Struktura organizacyjna ……….39
3.3. Usługi logistyczne oraz dodatkowe przedsiębiorstwa………. 42
3.4. Proces organizacji działań logistycznych w przedsiębiorstwie………. 44
3.5. Obsługa klienta w transporcie krajowym ……….50


Rozdział 4
Ocena dystrybucji w przedsiębiorstwie ABC

4.1. Rozwiązania stosowane przez ABC, ukierunkowane na usprawnienie organizacji pracy w obszarze dystrybucji………. 52
4.2. Możliwości wdrożenia rozwiązań usprawniających dystrybucję w przedsiębiorstwie ABC………. 58
4.3. Organizacja dystrybucji a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa ABC………. 61


Zakończenie ……….64
Bibliografia ……….73
Spis rysunków………. 77
Spis wykresów………. 78
Spis tabel ……….79

Oceń