System informatyczny wspierający małe przedsiębiorstwo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp ……….7
Cel pracy………. 7
Układ pracy………. 8

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne

1.1. Bazy danych………. 11
1.1.1. Klucze główne i obce………. 11
1.1.2. Model związków encji………. 12
1.1.3. Postacie normalne ……….13
1.1.4. Rodzaje baz danych………. 14
1.1.5. Zalety i wady normalizacji………. 17
1.2. Systemy informatyczne ……….18
1.2.1. Projektowanie, cechy ogólne ……….18
1.2.2. Teoria projektowania systemów ……….19
1.3. Wybrane definicje ……….20
1.3.1. Programowanie obiektowe………. 20
1.3.2. Transact-SQL ……….21


Rozdział 2
Użyte oprogramowanie, metodyka, biblioteki i sprzęt

2.1. Sprzęt ……….24
2.2. Oprogramowanie ……….24
2.2.1. System Operacyjny Windows 10 ……….24
2.2.2. Microsoft SQL Server 2008 R2 ……….25
2.2.3. Microsoft Visual Studio 2015 ……….25
2.3. Biblioteki ……….26
2.3.1. .NetFramework ……….26
2.4. Metodyka ……….26
2.4.1. Język programowania C#………. 26
2.4.2. Strukturalny język zapytań SQL………. 27


Rozdział 3
Aplikacja desktopowa – część projektowa

3.1. Analiza wymagań………. 30
3.1.1. Możliwości programu ……….30
3.1.2. Ograniczenia aplikacji ……….30
3.2. Projekt ……….30
3.2.1. Zaprojektowanie interfejsu graficznego………. 30
3.2.2. Stworzenie projektu bazy danych ……….33
3.3. Wdrażanie ……….35
3.3.1. Implementacja kodu – najważniejsze fragmenty ……….35
3.4. Testowanie ……….38
3.5. Podsumowanie Projektu ……….38


Zakończenie ……….40
Bibliografia ……….42
Spis Rysunków………. 44
Załączniki………. 47

Oceń