System motywacji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie.

Wstęp…………4

Rozdział I.
Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie
1. Proces zarządzania…………6
1.1. Planowanie i podejmowanie decyzji…………6
1.2. Organizowanie…………7
1.3. Przewodzenie…………8
1.4. Kontrolowanie…………9
2. Menedżer…………11
2.1. Role interpersonalne…………12
2.2. Role informacyjne…………13
2.3. Role decyzyjne…………14
3. Struktura podziału kierowników…………15
4. Umiejętności menedżerskie…………19

Rozdział II.
Kształtowanie postaw wobec pracy poprzez motywację
1. Istota motywacji…………22
2. Ogólne modele motywacji…………25
2.1. Model tradycyjny…………25
2.2. Model stosunków międzyludzkich…………26
2.3. Model zasobów ludzkich…………29
2.4. Porównanie modeli motywacyjnych…………30
3. Szczegółowe modele motywacji…………32
3.1. Model E. Lawlera…………32
3.2. Model S. Borkowskiej…………33
3.3. Model motywacyjny według X. Gliszczyńskiej…………36
3.4. Model J. Penca…………37
4. Teoria i podejścia do motywacji…………40
4.1. Teorie motywacji…………40
4.1.1. Teorie treści…………40
4.1.2. Teorie procesu…………54
4.1.3. Teorie wzmocnienia…………57
4.2. Systemowy pogląd na motywację…………58
4.2.1. Cechy indywidualne…………58
4.2.2. Cechy stanowiska pracy…………60
4.2.3. Cechy sytuacji roboczej…………61
4.2.3.1. Działania organizacji…………61
4.2.3.2. Bezpośrednie stanowisko pracy…………68

Rozdział III.
Czynniki warunkujące zadowolenie z pracy
1. Kategorie wartości wpływających na zadowolenie z pracy…………70
1.1. Wartości ekonomiczne…………72
1.2. Wartości wynikające z relacji społecznych…………73
1.3. Wartości związane z rozwojem zawodowym…………75
1.4. Wartości związane z rozumieniem własnego miejsca w środowisku i procesie pracy…………76
1.5. Wartości związane z możliwością oddziaływania na otoczenie…………76
2. Obiektywne warunki związane z realizacją funkcji kierowniczych…………79
2.1. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnej…………79
2.2. Zakres władzy i związany z tym autorytet kierownika…………81
2.3. Struktura funkcji kierowniczych…………82
2.4. Warunki pracy…………82
3. Subiektywne warunki związane z realizacją własnych potrzeb i oczekiwań…………84
3.1. Rodzaj i charakter pracy…………85
3.2. Poziom wynagrodzenia…………86
3.3. Poziom kwalifikacji…………87

Podsumowanie…………90
Spis tabel i rysunków…………92
Bibliografia…………93

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii