System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Wstęp………..3

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10
1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15

Rozdział 2
Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa
      2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20
2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26
2.3. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi………..31

Rozdział 3
Efektywność funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie XYZ
      3.1. Profil działalności badanego podmiotu………..35
3.2. Procedura wprowadzania systemu okresowych ocen pracowniczych………..37
3.3. Metodyka procesu oceniania pracowników w firmie XYZ……….. 43
3.4. Kierunki doskonalenia systemu oceniania okresowych ocen pracowniczych w analizowanym przedsiębiorstwie……….. 52

Zakończenie ………..56
Bibliografia……….. 58
Spis tabel ………..61
Spis schematów……….. 62
Spis rysunków……….. 63

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,